Το γραφείο μας εκπροσωπεί  τις οικογένειες των θυμάτων αεροπορικών δυστυχημάτων. Επιδιώκουμε τις αξιώσεις  των δικαιωμάτων τους κατά παντός υπευθύνου, φυσικού ή νομικού προσώπου (των αερομεταφορέων, ασφαλιστών, κατασκευαστών, υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, κυβερνητικών και στρατιωτικών αρχών). Επιτυγχάνουμε αποζημιώσεις είτε για ηθική βλάβη των ιδίων των θυμάτων, είτε λόγω ψυχικής οδύνης των μελών των οικογενειών τους.