Το γραφείο μας, στα πλαίσια νομικής υποστήριξης θυμάτων σε περιπτώσεις ατυχημάτων, προφέρει τις υπηρεσίες του σε τουρίστες και επισκέπτες που υπέστησαν ατυχήματα κατά τις διακοπές, σε ξενοδοχεία, κατά την οδική, θαλάσσια ή σιδηροδρομική μεταφορά τους, σε δημόσιους χώρους κλπ, τα οποία ορισμένες φορές έχουν ως συνέπεια τραυματισμούς που επιφέρουν πρόσκαιρες ή μόνιμες βλάβες στα θύματα.