Γεννάδη Χαρά

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2009.

Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ναυτιλία του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά