Το δικηγορικό γραφείο Γεώργιος Τρανταλίδης & Συνεργάτες ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1980 και έκτοτε έχει μια έντονη και συνεχή παρουσία στο χώρο του Ναυτικού Δικαίου (ναυτικά ατυχήματα, ναυτεργατικά), του Ιατρικού Δικαίου (ιατρικά σφάλματα) και του Φαρμακευτικού Δικαίου (ελαττωματικά προϊόντα).

Κεντρική  φιλοσοφία του γραφείου είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η απώλεια της είτε από ναυτικά ατυχήματα, ναυάγια κλπ. είτε από ιατρικά και φαρμακευτικά σφάλματα, ενέχει την ανάγκη εξύψωσης της ανεκτίμητης αξίας την ανθρώπινης ύπαρξης και ώς εκ τούτου την λήψη εύλογης αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης των προσώπων που την δικαιούνται.

Είμαστε δίπλα στους πελάτες μας – θύματα τέτοιων ατυχημάτων/ σφαλμάτων, καθώς και στις οικογένειες τους – παρέχοντας τους πλήρη στήριξη κατά την διάρκεια των δικαστικών αγώνων, συχνά πολυετών, κάνοντας ότι είναι εφικτό για την δικαίωση και  ικανοποίηση τους.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας, παρέχουν εξειδικευμένες δικηγορικές και νομικές υπηρεσίες σε θέματα ναυτικού, ναυτεργατικού, ιατρικού και φαρμακευτικού δικαίου. Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας έχουμε αναπτύξει δεσμούς συνεργασίας με δικηγορικά γραφεία στις περισσότερες περιοχές εντός της χώρας μας αλλά και σε πολλά κράτη του εξωτερικού, καθώς και με Πρεσβείες και Προξενεία για τις υποθέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας.

Ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις, σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας.