Υπάρχουν περιπτώσεις που λόγω των αντενδείξεων και των παρενεργειών του φαρμάκου μπορεί να προκληθεί  αλλεργικό σοκ ή σωματική βλάβη ακόμη και θάνατος. Εάν δηλαδή έχουμε ελαττωματικό ή ανασφαλές φάρμακο διεκδικούμε από την προμηθεύτρια εταιρεία χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη.

-Ελαττωματικά  Φαρμακευτικά Προϊόντα