Το γραφείο μας στην εξιχνίαση των αιτίων των ναυαγίων δίνει μεγάλη βαρύτητα στο εάν έχουν εφαρμοστεί οι Διεθνείς Κανονισμοί και Συμβάσεις καθώς και οι κανονισμοί των Νηογνωμόνων. Η ναυπηγική τέχνη έχει προοδεύσει τόσο πολύ ώστε κι αν ακόμα το πλοίο βρίσκεται στο βυθό είναι δυνατός ο προσδιορισμός των αιτίων του ναυαγίου. Τα τελευταία 60 χρόνια δεκάδες υποθέσεις ναυαγίων οδηγήθηκαν στο αρχείο της Εισαγγελίας με την πλήρη αντίθεση στο περί δικαίου αίσθημα. Η αιτία ήταν η έλλειψη εξειδικευμένων  τεχνικών γνώσεων εκ μέρους των εμπλεκομένων μερών, με αποτέλεσμα να ασκηθούν διώξεις απλά για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ είχαν παραβιαστεί κακουργηματικές διατάξεις του Ποιν. Κωδ.  π.χ διατάραξη της ασφάλειας πλοίων. Οι ναυτικές αυτές τραγωδίες πρέπει να εξιχνιάζονται και να αποδίδονται οι ανάλογες ευθύνες  στους υπαιτίους, γιατί μόνο έτσι θα υπάρχει δικαίωση των θυμάτων και των συγγενών τους.

– Ναυτικά ατυχήματα

– Ναυτικά ατυχήματα στην Αμερική

– Θαλάσσια ατυχήματα επιβατών