Το γραφείο μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προάσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ναυτεργατών (ελλήνων και αλλοδαπών). Διεκδικούμε την πληρωμή των νομίμων αποζημιώσεων λόγω ατυχήματος (τραυματισμού ή θανάτου), των αποδοχών, συμπεριλαμβανόμενων υπερωριών, επιδομάτων, αδειών και αποζημιώσεων λόγω απόλυσης.